Agentúra práce v ČR

  • Osobný prístup
  • Zodpovední zamestnanci
  • Spokojní a úspešní klienti

Vieme pracovať s ľuďmi

Naša agentúra práce v ČR má skúsenosti v oblasti zamestnávania od roku 2005. Práca s ľuďmi je veľmi osobná. Preto si zakladáme na osobnom prístupe tak k budúcim zamestnancom, ktorí si na nás obracajú s dôverou v naše schopnosti, ako aj k spoločnostiam, čo vedia, že im pomôžeme obsadiť voľné pracovné pozície.

Práca je od toho, aby sa robila. Ale to dnes nestačí. Prácu treba robiť dobre a my sme si toho vedomí. Experti našej agentúry práce v ČR dohliadajú na to, aby vašu prácu vykonávali kvalitní, kvalifikovaní a efektívni zamestnanci.

V personalistike má naša agentúra práce v ČR dobré meno. Svedčia o tom tri stovky spokojných zamestnancov a aktívna spolupráca s renomovanými firmami. Zanietenosť správneho zamestnanca nepozná hranice, a tak sme ich aj my prekročili. Spolupracujeme so spoločnosťami tak na Slovensku, ako aj v Českej republike. Ako agentúra práce v ČR im zabezpečujeme kompletné, prípadne čiastočné služby v oblasti skladového hospodárstva a logistiky. Ich spokojnosť a úspešnosť svedčí o našej svedomito odvedenej práci.

Kontakty

Libera s.r.o.
Cintorínska 13
949 01 Nitra

Martina Hercegová
konateľ spoločnosti
Telefón (ČR): +420 603 506 957
Telefón (SK): +421 911 225 511
E-mail: hercegova@libera.sk
Andrea Pánisová
mzdové, personálne a fakturačné oddelenie
Telefón (ČR): +420 721 940 292
Telefón (SK): +421 911 115 508
E-mail: panisova@libera.sk
Anna Minárová
prevádzkový manažér
Telefón (ČR): +420 720 661 617
Telefón (SK): +421 911 458 967
E-mail: minarova@libera.sk

Kancelárie SK:

Kancelária Nitra
Novozámocká 224, Nitra
Natália Pudelková
Telefón (ČR): +420 725 584 902
Telefón (SK): +421 911 115 531
E-mail: pudelkova@libera.sk

Kancelária ČR:

Kancelária Praha
LIBERA, s.r.o. – organizačná zložka
Černokostelecká 1623/14
251 01 Říčany
Anna Minárová
Telefón (ČR): +420 720 661 617
Telefón (SK): +421 911 458 967
E-mail: minarova@libera.sk

Naše spoločné akcie

Športový deň Libera 10.08.2013

Aký bol program? Začali sme pečeným prasiatkom, ktoré nám tu pripravili.Potom pokračovali sme športovými aktivitami ako je turnaj vo futbale a volejbale. Pre víťazov boli samozrejme pripravené ceny. Potom sme pokračovali gulášom, a samozrejme zlosovaním zamestnancov, ktorý dodržali podmienky súťaže v dochádzke. Pre víťazov boli pripravené vecné ceny. Potom prišla na rad voľná zábava a Tý ktorý ešte vládali, si aj zatancovali.

Bol to príjemne strávený čas v kruhu kolegov